ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19

This post was originally published on this site

Δεδομένης της υποχρέωσης να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας – ενδεχόμενη διατάραξη της οποίας θα επηρεάσει (και) την εκπαιδευτική κοινότητα- κρίνεται αναγκαίο να σημειωθούν τα εξής: Στην περίπτωση που αναπληρωτής εκπαιδευτικός βρεθεί να πάσχει από…

Σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών που πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: