ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

This post was originally published on this site

Ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, αξιοκρατικότερα. Σε αυτό το τρίπτυχο στηρίζεται ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών πρόσληψης στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, που προωθείται με νέο νομοθετικό πλαίσιο. Είκοσι έξι χρόνια μετά την ψήφιση και εφαρμογή του εμβληματικού ν. 2190/94, γνωστότερου και ως «νόμος Πεπονή», που έβαλε τέλος στις πελατειακές σχέσεις, η διαδικασία επιλογής του…

Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: