ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ. – ΦΕΚ

This post was originally published on this site

Εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη η πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν πρέπει να συγκεντρώνουν συγκεκριμένα προσόντα Προσόντα 1. Οι υποψήφιοι που…

Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ. – ΦΕΚ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: