ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση για κάλυψη 202 κενών θέσεων Πυροσβεστών

This post was originally published on this site

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής: Ενόψει της επικείμενης κάλυψης κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω (α) σχετική «κάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων…

Πρόσκληση για κάλυψη 202 κενών θέσεων Πυροσβεστών

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: