ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις φυλάκων στο ΑΣΕΠ

This post was originally published on this site

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), που εδρεύει στην Αθήνα του ν. Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν…

Προσλήψεις φυλάκων στο ΑΣΕΠ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: