ΔΙΑΦΟΡΑ

Προσλήψεις στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

This post was originally published on this site

ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού  Μηχανικών (ΚΕΣΕΝ/Μ) προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, καθηγητές αμειβόμενους με ωριαία αντιμισθία των παρακάτω ειδικοτήτων: Μέχρι πέντε (05) Μηχανικούς…

Προσλήψεις στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: