ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Πληρωμή των διατροφικών και προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου 2020

This post was originally published on this site

Η πληρωμή στους δικαιούχους γίνεται μετά την έγκριση με υπουργική απόφαση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για την κάλυψη της καταβολής (δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε ΑμεΑ) Η…

Πληρωμή των διατροφικών και προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου 2020

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: