ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση συμβάσεων για τους εργαζόμενους Βοήθεια στο σπίτι

This post was originally published on this site

«Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη…

Παράταση συμβάσεων για τους εργαζόμενους Βοήθεια στο σπίτι

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: