ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση εργασίας για συμβασιούχους σε προγράμματα ΕΣΠΑ (έγγραφα)

This post was originally published on this site

Τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέχρι δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος, προβλέπει το άρθρο 21 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», για…

Παράταση εργασίας για συμβασιούχους σε προγράμματα ΕΣΠΑ (έγγραφα)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: