ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση για τις αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ

This post was originally published on this site

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, και προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλες/οι οι υποψήφιες/οι, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., παρατείνονται: 1. Η λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/2020 2. Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις…

Παράταση για τις αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: