ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκε η καταβολή για το επίδομα ενοικίου

This post was originally published on this site

Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η δαπάνη ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (29.500.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ειδικού Φορέα 1033 – 202- 0000000 ΑΛΕ 2310506009 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ (ΑΦΜ: 090037978, ΔΟΥ Α΄ Αθηνών) για την…

ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκε η καταβολή για το επίδομα ενοικίου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: