ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΑΕΔ: 121 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ενός (121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός του Νομού Αττικής…

ΟΑΕΔ: 121 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: