ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΑΕΔ: Ποιοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι

This post was originally published on this site

Μακροχρόνια Άνεργοι ΟΑΕΔ Μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται οι πολίτες που έχουν παραμείνει άνεργοι για διάστημα άνω των 12 μηνών. Η ανεργία πρέπει να προκύπτει από δελτίο ανεργίας θεωρημένο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα…

ΟΑΕΔ: Ποιοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: