ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής Εργασία 2020: Ξεκινάνε οι αιτήσεις – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια κατάταξης – Όλες οι θέσεις

This post was originally published on this site

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020 Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 1.εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις…

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής Εργασία 2020: Ξεκινάνε οι αιτήσεις – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής – Κριτήρια κατάταξης – Όλες οι θέσεις

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: