ΔΙΑΦΟΡΑ

Νέες προσλήψεις στην Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

This post was originally published on this site

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1ης ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2020-2021 (Α΄& Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2020-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πρόσληψη µε επιλογή,…

Νέες προσλήψεις στην Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: