ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καθιερώνεται και με νόμο η άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

This post was originally published on this site

Καθιερώνεται και με νόμο η άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά Με τον νόμο 4704/2020 καθιερώνεται η άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας…

Καθιερώνεται και με νόμο η άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: