ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση εργασίας στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας η «Κυψέλη

This post was originally published on this site

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α η ‘Κυψέλη’, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής…

Θέση εργασίας στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας η «Κυψέλη

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/idiotikos-tomeas/feed%d bloggers like this: