ΔΙΑΦΟΡΑ

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

This post was originally published on this site

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με αντικείμενο σύμβασης την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων (ειδικότητας Πτυχίο ΑΕΙ /TEI Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών). Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 7, 2020 4 άτομα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: