ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας στη ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε.

This post was originally published on this site

Solar Construction Director (Athens) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/35E0C0A71D/ Solar Construction Manager (Livadia) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/79BC5C1B67 Solar Design Manager (Athens or Thessaloniki) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/287A4B0242/ Health, Safety and Environmental Supervisor (Kozani) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/1AC730D0E7/ Operations and Maintenance Site Engineer (Livadia) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/684820F5C0/ Procurement Engineer (Thessaloniki) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/4ECD08BF7C/ Senior Site Engineer, Civil/Electrical/Mechanical (Kozani) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/EABAFEEDB9/ Site Engineer, Civil/Electrical/Mechanical (Kozani) – https://apply.workable.com/mytilineos/j/4839E632B9/ Site Manager, Solar (Kozani)…

Source

https://ergasiakanea.eu/