ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: 86 θέσεις για διοικητικό προσωπικό στα θεσμικά όργανα

This post was originally published on this site

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους  (ομάδα καθηκόντων AD). Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: AD 5: 53 AD 7:…

Ευρωπαϊκή Ένωση: 86 θέσεις για διοικητικό προσωπικό στα θεσμικά όργανα

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: