ΔΙΑΦΟΡΑ

Εργόσημο, όλα όσα πρέπει να ξέρετε

This post was originally published on this site

Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την χρηματική αποζημίωση των παρακάτω απασχολούμενων προσώπων για την εργασία που παρέχουν. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: Α) Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά…

Εργόσημο, όλα όσα πρέπει να ξέρετε

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: