ΔΙΑΦΟΡΑ

Ενημερωτικό Δελτίο Α.Σ.Ε.Π. 04/08/2020

This post was originally published on this site

1. ΣΟΧ 1/2020: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης 3. 6Κ/2020: Αποστολή στο Εθν. Τυπογραφείο (Ορθή Επανάληψη Πίνακα Θέσεων 3-8-2020) 5. 1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019: Ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων 6. 1Γ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων 7. 5Κ/2020: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο 8. 4Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων 9. 2Ε/2020: Έκδοση προκήρυξης…

Ενημερωτικό Δελτίο Α.Σ.Ε.Π. 04/08/2020

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: