ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Εγκρίθηκε το κονδύλι για το επίδομα γέννησης

This post was originally published on this site

Έγκριση δαπάνης ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (14.432.000,00 €) για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του επιδόματος γέννησης στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30-9-2020. Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (14.432.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του…

Εγκρίθηκε το κονδύλι για το επίδομα γέννησης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: