ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκρίθηκαν 931 μόνιμες θέσεις σε 285 δήμους και περιφέρειες (Απόφαση)

This post was originally published on this site

Πρόκειται για 931 προσλήψεις αορίστου χρόνου. Ειδικότερα: Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4622/2019 και 4590/2019, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων (Ε.Π.Π) για…

Εγκρίθηκαν 931 μόνιμες θέσεις σε 285 δήμους και περιφέρειες (Απόφαση)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: