ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βάσεις 2020: Αυτές είναι οι σχολές κάτω από τα 1.000 μόρια

This post was originally published on this site

Ειδικότερα, πρόκειται για τα τμήματα: Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έδρα στο Καρπενήσι. Βάση εισαγωγής 2020: 625. Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, με έδρα το Μεσολόγγι. Πτώση: Βάση εισαγωγής 2020: 875. Περιβάλλοντος, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, με έδρα τη Ζάκυνθο. Βάση εισαγωγής 2020:…

Βάσεις 2020: Αυτές είναι οι σχολές κάτω από τα 1.000 μόρια

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: