ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 91 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενενήντα ενός (91) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο και συγκεκριμένα του εξής: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1…

ΑΣΕΠ: 91 προσλήψεις στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: