ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 75 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής)

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και…

ΑΣΕΠ: 75 Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ (Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: