ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ- 6Κ/2018: Αποτελέσματα υγειονομικής καταλληλότητας επιλαχουσών γυναικών και πρόσκληση σε αθλητικές δοκιμασίες

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018) Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει…

ΑΣΕΠ- 6Κ/2018: Αποτελέσματα υγειονομικής καταλληλότητας επιλαχουσών γυναικών και πρόσκληση σε αθλητικές δοκιμασίες

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: