ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Ανακοίνωση-Πρόσκληση σε Αθλητικές Δοκιμασίες Επιλαχούσας Γυναίκας Υποψήφιας

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018) Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και σε συνέχεια της από 8-9-2019 «Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Υγειονομικής Καταλληλότητας Επιλαχουσών Γυναικών Υποψηφίων και Πρόσκλησης Συμμετοχής στη Διενέργεια Αθλητικών Δοκιμασιών Εξ Αναβολής Υποψηφίων και Επιλαχουσών Γυναικών Υποψηφίων»,…

ΑΣΕΠ – 6Κ/2018: Ανακοίνωση-Πρόσκληση σε Αθλητικές Δοκιμασίες Επιλαχούσας Γυναίκας Υποψήφιας

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: