ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2020: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

This post was originally published on this site

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2020 Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 29/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) (Ανεξάρτητη…

ΑΣΕΠ – 5Κ/2020: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: