ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2020: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2020 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Διασφάλισης του…

ΑΣΕΠ – 5Κ/2020: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: