ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2019 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ) Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)  για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, δεκαεπτά (17) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και…

ΑΣΕΠ – 5Κ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ

https://ergasiakanea.eu/



%d bloggers like this: