ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα “τα ψιλά γράμματα” για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων!

This post was originally published on this site

Γράφει για το ergasiakanea.eu:  Χρήστος Κωνσταντινίδης

Η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι εδώ!

Η πολυαναμενόμενη προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας.

Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι όμως; Ποια είναι τα μυστικά και τα “ψιλά γράμματα” της προκήρυξης των 100 σελίδων;  Διαβάστε παρακάτω όλες τις πληροφορίες που συγκέντρωσε το ergasiakanea για εσάς ώστε να υποβάλλετε ορθά την αίτηση σας!

Πίνακας ενδείξεων

Το παρακάτω πινακάκι υπάρχει στην κορυφή κάθε βασικού πίνακα κατηγορίας θέσεων.

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 52

Με απλά λόγια σας καθοδηγεί ως προς τις διαθέσιμες θέσεις ανά εμπειρία και Δήμο. Στη στήλη 2 θα βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις ανα Δήμο για τις οποίες μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι κατέχουν απλή εμπειρία. Ενώ στην στήλη 3 θα βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις ανα Δήμο για τις οποίες μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι δεν έχουν εμπειρία αλλά και όσοι έχουν την ειδική εμπειρία. 

Ειδική Εμπειρία: Εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι που έχουν εργαστεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Δήμων «Βοήθεια στο Σπίτι».

“Απλή” εμπειρία: Οποιαδήποτε άλλη εμπειρία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα με την ίδια συνάφεια ανά θέση.

Η “απλή” εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μόρια ανα μήνα ενώ η ειδική με 17. Όσοι δεν έχουν εμπειρία προφανώς πρέπει να κάνουν αίτηση στις θέσεις που θα βρουν στη στήλη 3 και μόνο. Μοριοδοτούνται συνολικά έως 84 μήνες (αρθροιστικά) όπως θα δείτε στον παρακάτω πίνακα:

Εντοπιότητα και Ειδική Εμπειρία

Κάτι που πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν και ενδεχομένως τους κοστίσει, είναι ότι όσοι κατέχουν Ειδική Εμπειρία και κάνουν αίτηση για την ίδια θέση με κάποιους χωρίς ειδική εμπειρία αλλά με εντοπιότητα, τότε οι πρώτοι θα βγουν κερδισμένοι καθώς η εντοπιότητα δεν υπερτερεί της ειδικής εμπειρίας σε μόρια!

Αυτό περιγράφεται με σαφήνεια στον παρακάτω πίνακα ως σημείωση:

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 54

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην δήλωση των πρόσθετων προσόντων καθώς κάποιοι Δήμοι ζητούν επιπλέον προσόντα από τα συνηθισμένα. Παράδειγμα, στην κατηγορία ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ, το σύνηθες ζητούμενο προσόν, περιγραφόμενο από τον ΚΩΔΙΚΟ 23, είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή ή η αντίστοιχη βεβαίωση. Δείτε τον πίνακα:

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 55

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως ζητείται ένα πρόσθετο προσόν για την συγκεκριμένη κατηγορία και ειδικότητα…  Εκείνο του  οδηγού με δίπλωμα Β’ κατηγορίας με ΚΩΔΙΚΟ 10.

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 56

Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα, αποτελούν οι Δήμοι ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε περίπτωση επιδίωξης θέσεων σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 57

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να υπολογίσετε τα μόρια σας σωστά:

ΑΣΕΠ – 1Κ/2020: Tα "μυστικά" της σωστής αίτησης - Κριτήρια κατάταξης, υπολογισμός μορίων, τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας 52

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 58

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ελαφρώς διαφορετικά κριτήρια ισχύουν σε περίπτωση ισοβαθμίας των κατηγοριών ΠΕ ΤΕ ΔΕ και ΥΕ!

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.

ΑΣΕΠ – 1Κ/2020: Tα "μυστικά" της σωστής αίτησης - Κριτήρια κατάταξης, υπολογισμός μορίων, τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας 55

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ Υ.Ε

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 59

ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οι ηλικίες των υποψηφίων περιγράφονται με σαφήνεια ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ ΔΕ το κατώτατο όριο είναι τα 21 χρόνια ενώ για την κατηγορία ΥΕ το κατώτατο όριο ηλικίας είναι τα 20 χρόνια. Όσοι δηλαδή είναι κάτω από 21 χρονών  δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ ΔΕ. Ενώ όσοι είναι κάτω των 20 ετών δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση σε οποιαδήποτε κατηγορία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΜΟΝΟ όσοι υποψήφιοι κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., να υποβάλουν σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση που θα εκδοθεί από το Α.Σ.Ε.Π. τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς στους πίνακες κατάταξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία είναι η ακόλουθη:

  • Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ αρχίζει στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις
    17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία ΥΕ αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 322 του ΦΕΚ).

ΑΣΕΠ - 4Κ/2020 «Βοήθεια στο Σπίτι»: Όλα "τα ψιλά γράμματα" για μια ορθή αίτηση στην πολυσέλιδη προκήρυξη των 100 σελίδων! 60

Προσοχή! Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες πρέπει να είναι σε ισχύ έως και την ημέρα λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΑΣΕΠ – 1Κ/2020: Tα "μυστικά" της σωστής αίτησης - Κριτήρια κατάταξης, υπολογισμός μορίων, τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας 54

Καλή επιτυχία στους υποψηφίους αναγνώστες μας!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2020

Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο εδώ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: