ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: 3 Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρεθύμνης

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

H «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Ειδικότητες:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ελλείψει αυτού ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: