ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3Κ/2020: Έως 21 Οκτωβρίου η υποβολή δικαιολογητικών

This post was originally published on this site

ΑΣΕΠ – 3Κ/2020: Έως 21 Οκτωβρίου η υποβολή δικαιολογητικών για τις (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)…

ΑΣΕΠ – 3Κ/2020: Έως 21 Οκτωβρίου η υποβολή δικαιολογητικών

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: