ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3Κ/2019: Γ’ Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατηγορία ΠΕ

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γ΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2019 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα τριών (63) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στο…

ΑΣΕΠ – 3Κ/2019: Γ’ Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατηγορία ΠΕ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: