ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3Κ/2019 : Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2019 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα…

ΑΣΕΠ – 3Κ/2019 : Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: