ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 3ΕΑ/2019: Έκδοση Αναμορφωμένων Τελικών Πινάκων Κατάταξης

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2019 ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠE11, ΠE60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 & ΠΕ87.06 Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκανοι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠE11, ΠE60, ΠΕ61, ΠΕ70,…

ΑΣΕΠ – 3ΕΑ/2019: Έκδοση Αναμορφωμένων Τελικών Πινάκων Κατάταξης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: