ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 2Κ/2019: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΔΕ και ΥΕ

This post was originally published on this site

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2019 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕ & ΥΕ) Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 και 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση…

ΑΣΕΠ – 2Κ/2019: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΔΕ και ΥΕ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: