ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 1Κ/2020: Β΄ Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών (Κατηγορία ΔΕ)

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 1Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι (20) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς, σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2020 (Φ.Ε.Κ. 8/10.3.2020/τ. ΑΣΕΠ) και…

ΑΣΕΠ – 1Κ/2020: Β΄ Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών (Κατηγορία ΔΕ)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: