ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – 1Κ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ

This post was originally published on this site

Σήμερα εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, οκτώ (8) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στη Βουλή των Ελλήνων. Οι πίνακες διοριστέων και προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση…

ΑΣΕΠ – 1Κ/2019: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: