ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – ΣΟΧ 1/2020: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει) Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση,…

ΑΣΕΠ – ΣΟΧ 1/2020: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: