ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – ΣΟΧ 1/2020: Έκδοση αποτελεσμάτων

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020) Σήμερα εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 13739//01/2020/14-7-2020 (ΑΔΑ 6ΛΟ66Η6-ΣΧΙ)  Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020 του ΑΣΕΠ  για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων (5ωρης ημερήσιας απασχόλησης), για την κάλυψη…

ΑΣΕΠ – ΣΟΧ 1/2020: Έκδοση αποτελεσμάτων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: