ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ) Α.Ε. Γνωστοποιείται ότι εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η υπ’ αριθ. 7473 Προκήρυξη (ΦΕΚ 32/18-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται μόνο μια φορά, σύμφωνα με το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ…

ΑΣΕΠ – Προκήρυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε.

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: